Wat te doen bij ongeval op training of tijdens een wedstrijd
Het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van een ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.

Zaken die reeds voordien bestonden, zijn niet verzekerd ( bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur...).

Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping, enz. Bij twijfel best vooraf eerst inlichtingen vragen.

Tussenkomst bij kine of speciale behandelingen wordt maar gegeven indien VOORAF toestemming wordt verkregen van het FSF.
Hoe ga je concreet te werk ?
zorg dat je een document MEDISCH GETUIGSCHRIFT hebt, welke je hieronder kan opvragen.
Meer informatie over dit document kan je hieronder opvragen.
De kant “Medisch getuigschrift” laat je invullen door de dokter.

De kant “Aangifte van ongeval” vul je zoveel mogelijk zelf in, de rest zal uw secretaris (Ignace) wel invullen.

Dit formulier moet BINNEN DE 21 DAGEN NA HET ONGEVAL, samen met een klevertje van de mutualiteit ( NIET KLEVEN ), worden overhandigd aan onze secretaris Ignace :
Ignace Beuze

Elstapstraat 1 - 8850 Ardooie

Gsm : 0486 62 61 66
Enkele weken nadien zal je via de club een brief ontvangen van het FSF van de Bond met een dossiernummer en een attest van herstel, dat de behandelende dokter na herstel moet invullen.
Het dossiernummer zal nadien op alle stukken moeten worden vermeld die voor tussenkomst zullen opgestuurd worden. Hou goed alle rekeningen en doktersbriefjes bij.

Eerst dien je de tussenkomst te vragen aan het ziekenfonds.
Het uitbetalingattest dient samen met alle andere rekeningen EN HET HERSTELATTEST te worden binnengebracht bij Ignace.

Een paar maand later ontvang je dan de kosten, terug verminderd met een vrijstelling, die op dit ogenblik 9.50 Euro bedraagt.

Als het aantal zittingen voor kine moet verhoogd worden, dient dit vooraf aangevraagd te worden met een dokterattest aan het FSF via Ignace.
Bij hem kan je eventueel bijkomende inlichtingen bekomen.

Denk er aan dat er een franchise is van 9,50 Euro is en wanneer je opnieuw traint of speelt voordat de dokter je genezen heeft verklaard, dan verlies je alle rechten op een tussenkomst.
Zodus dien je best geen aangifte als de kwetsuur niet ernstig is.

Indien er nog vragen hieromtrent zijn, kan je best Ignace contacteren